PEREDEL: AGRABA, MONOPLAY (DJ SET), LOST.ACT, LAVBLAST, POZDNYAKOV, GLEB FILIPCHENKOW
28.04.2024